Privacyverklaring

Zwembad de Roerdomp maakt onderdeel uit van de Afdeling Sport en Bewegen: een afdeling die op haar beurt weer valt onder de Sector Burgers en Samenleving van de Gemeente Roermond. Voor alle sectoren, afdelingen en teams van de Gemeente Roermond geldt dat er veel waarde wordt gehecht aan de bescherming van uw privacy, zoals ook op deze website. Informatie over bezoeken aan www.roermondzwemt.nl (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt alleen gebruikt in het kader van technische beslissingen en bij statistische verwerkingen, maar dus nooit ter identificatie van individuele personen. Eventueel verstrekte (persoonlijke) gegevens ten behoeve van informatieverzoeken, inschrijvingen of aanvragen worden nooit ter beschikking gesteld aan derden.

PRIVACYBELEID GEMEENTE ROERMOND

De gemeente Roermond voert wettelijke taken uit zoals de Wet Basisregistratie Personen (BRP), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Voor de uitvoering van deze taken is het voor de gemeente noodzakelijk om uw gegevens te bewerken, of dat nu bijvoorbeeld is voor de aanvraag van een paspoort, een gehandicapten-parkeerkaart, een omgevingsvergunning of een aanvraag voor ondersteuning in het kader van de Wmo. De gemeente zou haar wettelijke taken niet kunnen uitvoeren als daarvoor geen gegevens mogen worden vastgelegd.

De gemeente heeft een door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld privacybeleid waarin specifieke zaken zijn vastgelegd zoals de wijze van verantwoording, het borgen van privacyrechten en het invullen van nadere privacyrichtlijnen. Het privacybeleid is een standaard voor de wijze waarop de hele gemeente, en dus ook Zwembad de Roerdomp, omgaat met privacybescherming.

FOTOBELEID EN AVG OP ROERMONDZWEMT.NL

In Zwembad de Roerdomp beleven mensen oneindig veel zwemplezier. Bovendien worden er veel leuke activiteiten georganiseerd en, bijvoorbeeld tijdens de zwemlessen, bijzondere prestaties geleverd. Dit levert dus veel enthousiaste deelnemers en reacties op. Al dat enthousiasme en zwemplezier willen we ook graag af en toe op de foto vastleggen. Deze foto’s delen we vervolgens via onze sociale media én op deze website. Uiteraard gaan we hier heel zorgvuldig mee om. We publiceren nooit foto’s waar mensen schade van kunnen ondervinden en we plaatsen hier ook nooit persoonlijke gegevens bij. Daarnaast maken we het vooraf én op het moment zelf duidelijk kenbaar als er foto’s of video’s gemaakt worden. Maar heeft u in het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) toch een vraag of bezwaar over ons fotobeleid, laat het dan zeker weten aan ons Roerdomp-team of aan onze fotograaf ter plekke. In overleg vinden we altijd wel een oplossing. Bij Zwembad de Roerdomp houden we namelijk erg van actief bezig zijn, maar getouwtrek over fotorechten en AVG willen we liever voorkomen.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het privacybeleid van de Gemeente Roermond verwijzen we u in de eerste plaats graag naar de Privacy-pagina op Roermond.nl. Op deze pagina vindt u verdere toelichtingen op het privacybeleid van de gemeente en kunt u een aantal documenten downloaden, zoals Informatie over het verwerken van persoonsgegevens en het Openbaar Verwerkingsregister. Meer informatie over online veiligheid en het gebruik van cookies op Roermondzwemt.nl, kunt u vinden in onze cookieverklaring.